AKTUALNI PROGRAMI

STRANI JEZICI: engleski, njemački, poljski, ruski, mađarski, talijanski, francuski, španjolski i kineski jezik.

Jezične razine: U skladu su s EU standardima (CEF: Comon Euoropean Framework – zajednički EU jezični okvir) na razinama od A1 do C2.

Uzrast polaznika: Tečajevi stranih jezika namijenjeni su svim uzrastima od predškolskog uzrasta do treće životne dobi; u skladu s programima za svaku od njih.

Kompetencije predavača: U duhu dobre tradicije osobita pažnja posvećuje se kompetenciji predavača, s posebnim naglaskom na njihovu andragošku osposobljenost, zbog velikog broja odraslih polaznika u nekadašnjoj suradnji s eminentnom Školom za strane jezike, Varšavska 14, Zagreb, kao i s izvornim govornicima za pojedini strani jezik.

Metodologija i metodika učenja: Metodama posvećuje se posebna pažnja s posebnim naglaskom na suvremene interaktivne oblike učenja čime se postiže veći i brži učinak u savladavanju programa, veće zadovoljstvo polaznika i postizanje željenog cilja.

Certifikati: Nakon uspješno položenog ispita, na kraju tečaja, stječe se međunarodno priznana potvrda (certifikat za pojedinu razinu od A1 do C2 po Vijeću Europe).

Dinamika tečajeva: Tečajevi se organiziraju i izvode na potpuno elastičnom principu prilagodbe potrebama pojedinim i  grupnim zahtjevima polaznika. Na toj osnovi organiziraju se i izvode:

 • Opći tečajevi: najčešći je tempo 2x2 školska sata tjedno.
 • Intenzivni/ubrzani tečajevi: tempo je prilagođen individualnim i grupnim zahtjevima polaznika. Njihovo trajanje i tempo kreću se od 6 do 20 nastavnih sati tjedno.
 • "Krojeni" = Poslovni tečajevi (jezik struke): organiziraju se uz prilagodbu posebnim programima (specifična jezična područja) s tempom koji se dogovara sukladno pojedinačnim i grupnim zahtjevima polaznika. I trajanje i tempo tečaja prilagođavaju se dogovorno. Primjer: ruski jezik za potrebe srednjega menadžmenta zaduženoga za prodaju na ruskom tržištu.  

UPISI U TIJEKU (najbrži/najlakši način) na broj mobitela: 091 180 50 84!

 • INDIVIDUALNI TEČAJ: ENGLESKOGA, NJEMAČKOGA, POLJSKOGA, RUSKOGA, MAĐARSKOGA, TALIJANSKOGA, FRANCUSKOGA, ŠPANJOLSKOGA I KINESKOGA JEZIKA

Dinamika i tempo utvrdit će se u skladu sa željom i mogućnostima polaznika i profesora.

 • NOVO! TEČAJEVI S INDIVIDUALNIM NASTAVNIM KONCEPTOM U TRAJANJU OD 40 ŠKOLSKIH SATI (DO PET POLAZNIKA U GRUPI) UZ MOGUĆNOST STJECANJA MEĐUNARODNO PRIZNANE POTVRDE NAKON POLOŽENOG ISPITA!
 • NOVO! KONVERZACIJSKI TEČAJEVI (do 5 polaznika u grupi) ZA POLAZNIKE S OTPRIJE STEČENIM ZNANJEM NEKOG STRANOG JEZIKA; PAKETI U TURNUSIMA OD 12, 18, 24, 30 I 40 ŠKOLSKIH SATI!
 • NOVO! INDIVIDUALNI TEČAJEVI ZA OSNOVNOŠKOLCE I SREDNJOŠKOLCE!
 • NOVO! INDIVIDUALNI TEČAJEVI U TRAJANJU OD 40 ŠKOLSKIH SATI; OPĆI STRANI JEZIK U KOMBINACIJI S POSLOVNIM!
 • NOVO - NAJAKTUALNIJE!!!!! UPISI U TEČAJ NJEMAČKOGA JEZIKA S INDIVIDUALNIM NASTAVNIM KONCEPTOM, PRVI (POČETNI) STUPANJ (DO PET POLAZNIKA U GRUPI); 40 ŠKOLSKIH SATI UZ MOGUĆNOST STJECANJA MEĐUNARODNO PRIZNANE POTVRDE NAKON POLOŽENOG ISPITA, TRAJU DO 25. RUJNA 2020. GODINE!
 • NOVO - NAJAKTUALNIJE!!!!! UPISI U INTENZIVNI INDIVIDUALNI TEČAJ ENGLESKOGA JEZIKA (6 ŠKOLSKIH SATI TJEDNO) TRAJU DO 25. RUJNA 2020. GODINE!
 • NOVO - NAJAKTUALNIJE!!!!! UPISI U TEČAJ NJEMAČKOGA JEZIKA S INDIVIDUALNIM NASTAVNIM KONCEPTOM, PRVI (POČETNI) ĐAČKI STUPANJ (DJECA OD 8 DO 11 GODINA STAROSTI; DO PET POLAZNIKA U GRUPI); 40 ŠKOLSKIH SATI, TRAJU DO 25. RUJNA 2020. GODINE!
 • NOVO - NAJAKTUALNIJE!!!!! KONVERZACIJSKI TEČAJEVI S INDIVIDUALNIM NASTAVNIM KONCEPTOM (DO PET POLAZNIKA U GRUPI) ILI KONVERZACIJSKI INDIVIDUALNI TEČAJEVI ENGLESKOGA JEZIKA ZA SPORTAŠE!
 • NOVO - NAJAKTUALNIJE!!!!! KONVERZACIJSKI TEČAJEVI S INDIVIDUALNIM NASTAVNIM KONCEPTOM (DO PET POLAZNIKA U GRUPI) ILI KONVERZACIJSKI INDIVIDUALNI TEČAJEVI ENGLESKOGA I NJEMAČKOGA JEZIKA ZA KONOBARE!
 • NOVO - NAJAKTUALNIJE!!!!! UPISI U TEČAJ: ENGLESKOGA, NJEMAČKOGA, RUSKOGA, FRANCUSKOGA I TALIJANSKOGA JEZIKA, PRVI (POČETNI) ILI NEKI VIŠI STUPANJ (DO PET POLAZNIKA U GRUPI; INDIVIDUALNI NASTAVNI KONCEPT); 40 ŠKOLSKIH SATI UZ MOGUĆNOST STJECANJA MEĐUNARODNO PRIZNANE POTVRDE NAKON POLOŽENOG ISPITA, TRAJU DO 25. RUJNA 2020. GODINE!
 • NOVO - NAJAKTUALNIJE!!!!! TEČAJEVI TALIJANSKOGA JEZIKA ZA BUDUĆE STUDENTE TALIJANSKOGA JEZIKA (INDIVIDUALNI TEČAJEVI ILI TEČAJEVI S INDIVIDUALNIM NASTAVNIM KONCEPTOM - DO PET POLAZNIKA U GRUPI)!
 • NOVO!!!!! KINESKI JEZIK ZA POSLOVNE SUBJEKTE I OSNOVNOŠKOLCE!
 • NOVO!!!!! TEČAJEVI ENGLESKOGA JEZIKA ZA MENADŽERE I POSLOVNE TAJNICE (POSEBAN PROGRAM U SKLADU S POSEBNOM LITERATUROM)!
 • UPISI U OPĆE GRUPNE TEČAJEVE (70 školskih sati u jednom stupnju; do 7 polaznika u grupi) traju do 25. rujna, a nastava počinje 28. rujna 2020. godine; informacije i upisi (najbrži/najlakši način) na broj mobitela: 091 180 50 84. DETALJI: klik na "NAJAVA POČETKA NASTAVE" (Za buduće polaznike) pri dnu naslovnice (s desne strane). Raspored sati možete pogledati u rubrici "RASPORED".
 • NOVO - NAJAKTUALNIJE!!!!! UPISI U TEČAJ "KAKO USPJEŠNO APLICIRATI "EU PROJEKT" I DOSEGNUTI SREDSTVA "EU FONDOVA"?" (PET DO SEDAM POLAZNIKA U GRUPI) TRAJU DO 25. RUJNA 2020. GODINE!

Komentari

Slika korisnika Lingua
AKTUALNI PROGRAMI

AKTUALNI PROGRAMI