Učenje ruskoga jezika

Odaberite jedan od ponuđenih modula koji su u vezi s učenjem ruskoga jezika:

A modul - opći jezik za početnike:

za polaznike svih uzrasta bez prethodnog znanja ruskoga jezika; 40 do 70 nastavnih sati po jednom ciklusu i to u okvirnom tempu od 2x2 nastavna sata tjedno

B modul - usavršavanje već stečenih znanja ruskoga jezika:

tečajevi okvirno traju 30 do 40 nastavnih sati po jednom ciklusu i izvode se individualno, u paru ili u malim grupama (do, najviše, 4 polaznika)

  • Naglasak je na stjecanju govorne vještine te usvajanju što opsežnijeg vokabulara u vezi s potrebama budućeg posla i života u stranoj zemlji.