Učenje talijanskoga jezika

A modul - opći jezik za početnike:

za polaznike svih uzrasta bez prethodnog znanja talijanskoga jezika; 40 do 70 nastavnih sati po jednom ciklusu i to u okvirnom tempu od 2x2 nastavna sata tjedno

B modul - usavršavanje već stečenih znanja talijanskoga jezika:

tečajevi okvirno traju 30 do 40 nastavnih sati po jednom ciklusu i izvode se individualno, u paru ili u malim gruapama (do, najviše, 4 polaznika)

  • Naglasak je tečajeva na stjecanju govorne vještine te usvajanju što opsežnijeg vokabulara radi potreba budućeg posla i života u stranoj zemlji.