Usavršavanje Vašeg već stečenog znanja engleskoga jezika

Odaberite jedan od ponuđenih modula usavršavanja Vašega znanja engleskoga jezika:

A modul - osnovna razina usavršavanja:

za polaznike koji su na neki način već učili engleski jezik i to u trajanju od najmanje 150 nastavnih sati

B modul - srednja razina usavršavanja:

za polaznike koji su na neki način već učili engleski jezik i to u trajanju od najmanje 350 nastavnih sati

C modul - visoka razina usavršavanja:

za polaznike koji su na neki način već učili engleski jezik i to u trajanju od najmanje 450 nastavnih sati

  • Tečajevi usavršavanja koncipirani su sukladno interesima i mogućnostima polaznika.
  • Izvode se individualno, u paru ili u malim grupama (do, najviše, 4 polaznika).
  • Tečajevi okvirno traju 30 do 40 nastavnih sati po jednom ciklusu.
  • Tečajevi su koncipirani tako da je naglasak na konverzaciji.

D modul - opći engleski jezik za početnike:

za polaznike svih uzrasta bez prethodnog znanja engleskog jezika; 40 do 70 nastavnih sati učenja po jednom ciklusu i to u okvirnom tempu od 2x2 nastavna sata tjedno