FAQs

Odaberite jedan od ponuđenih modula usavršavanja Vašega znanja engleskoga jezika:

A modul - osnovna razina usavršavanja:

za polaznike koji su na neki način već učili engleski jezik i to u trajanju od najmanje 150 nastavnih sati

B modul - srednja razina usavršavanja:

za polaznike koji su na neki način već učili engleski jezik i to u trajanju od najmanje 350 nastavnih sati

C modul - visoka razina usavršavanja:

za polaznike koji su na neki način već učili engleski jezik i to u trajanju od najmanje 450 nastavnih sati

 • Tečajevi usavršavanja koncipirani su sukladno interesima i mogućnostima polaznika.
 • Izvode se individualno, u paru ili u malim grupama (do, najviše, 4 polaznika).
 • Tečajevi okvirno traju 30 do 40 nastavnih sati po jednom ciklusu.
 • Tečajevi su koncipirani tako da je naglasak na konverzaciji.

D modul - opći engleski jezik za početnike:

za polaznike svih uzrasta bez prethodnog znanja engleskog jezika; 40 do 70 nastavnih sati učenja po jednom ciklusu i to u okvirnom tempu od 2x2 nastavna sata tjedno

Odaberite jedan od ponuđenih modula usavršavanja Vašega znanja njemačkoga jezika:

A modul - osnovna razina usavršavanja:

za polaznike koji su na neki način već učili njemački jezik i to u trajanju od najmanje 150 nastavnih sati

B modul - srednja razina usavršavanja:

za polaznike koji su na neki način već učili njemački jezik i to u trajanju od najmanje 350 nastavnih sati

C modul - visoka razina usavršavanja:

za polaznike koji su na neki način već učili njemački jezik i to u trajanju od najmanje 450 nastavnih sati

D modul - opći jezik za početnike:

za polaznike svih uzrasta bez prethodnog znanja njemačkoga jezika; 40 do 70 nastavnih sati po jednom ciklusu u okvirnom tempu od 2x2 nastavna sata tjedno

 • Naglasak je na stjecanju govorne vještine te usvajanju što opsežnijeg vokabulara u vezi s potrebama budućega posla i života u stranoj zemlji.
 • Tečajevi se izvode individualno, u paru ili u malim grupama (do, najviše, 4 polaznika).

Odaberite jedan od ponuđenih modula koji su u vezi s učenjem ruskoga jezika:

A modul - opći jezik za početnike:

za polaznike svih uzrasta bez prethodnog znanja ruskoga jezika; 40 do 70 nastavnih sati po jednom ciklusu i to u okvirnom tempu od 2x2 nastavna sata tjedno

B modul - usavršavanje već stečenih znanja ruskoga jezika:

tečajevi okvirno traju 30 do 40 nastavnih sati po jednom ciklusu i izvode se individualno, u paru ili u malim grupama (do, najviše, 4 polaznika)

 • Naglasak je na stjecanju govorne vještine te usvajanju što opsežnijeg vokabulara u vezi s potrebama budućeg posla i života u stranoj zemlji.

A modul - opći jezik za početnike:

za polaznike svih uzrasta bez prethodnog znanja talijanskoga jezika; 40 do 70 nastavnih sati po jednom ciklusu i to u okvirnom tempu od 2x2 nastavna sata tjedno

B modul - usavršavanje već stečenih znanja talijanskoga jezika:

tečajevi okvirno traju 30 do 40 nastavnih sati po jednom ciklusu i izvode se individualno, u paru ili u malim gruapama (do, najviše, 4 polaznika)

 • Naglasak je tečajeva na stjecanju govorne vještine te usvajanju što opsežnijeg vokabulara radi potreba budućeg posla i života u stranoj zemlji.
 • Konverzacijski jezični tečajevi: naglasak je na stjecanju govorne vještine te usvajanju što opsežnijeg vokabulara u domeni općeg stranog jezika (polaznik ima otprije stečena znanja); najčešći je nastavni tempo 2x2 školska sata tjedno
 • Konverzacijsko-poslovni jezični tečajevi: naglasak je na stjecanju govorne vještine te usvajanju što opsežnijeg vokabulara i to u domeni općeg stranog jezika kao i u domeni "strukovnog jezika" (polaznik ima otprije stečena znanja)
 • Opći jezični tečajevi: naglasak je na stjecanju govorne vještine i to paralelno uz temeljito učenje ili ponavljanje gramatike nekog stranog jezika (i za početnike i za polaznike s otprije stečenim znanjima); najčešći je nastavni tempo 2x2 školska sata tjedno
 • Intenzivni jezični tečajevi: konverzacijski, konverzacijsko-poslovni i opći i to uz nastavni tempo od 6 do 8 školskih sati tjedno