KLJUČNE KOMPETENCIJE

Osam ključnih kompetencija:

1. komunikacija na materinskom jeziku: sposobnost izražavanja i tumačenja misli, osjećaja, mišljenja i činjenica usmenim i pismenim putem

2. komunikacija na stranom jeziku: sposobnost izražavanja i tumačenja misli, osjećaja, mišljenja i činjenica, usmenim i pismenim putem, uz uključene vještine posredovanja (sažimanje, parafraziranje, tumačenje ili prevođenje) i međukulturnog razumijevanja

3. matematička, znanstvena i tehnološka kompetencija: matematička pismenost, razumijevanje prirodnog svijeta i sposobnost primjene znanja i tehnologije koji se pretpostavljaju ljudskim potrebama (npr. medicina, prijevoz i slično)

4. digitalna kompetencija: sigurna i kritična upotreba informacija i komunikacijskih tehnologija za rad, rekreaciju i komunikaciju

5. učenje o tome kako učiti: sposobnost upravljanja vlastitim učenjem, samostalno ili u grupi

6. socijalne i građanske kompetencije: sposobnost učinkovitog i konstruktivnog sudjelovanja u vlastitom društvenom i radnom životu te uključivanje u aktivno i demokratsko sudjelovanje i to posebno u sve raznolikijim društvima

7. osjećaj za inicijativu i poduzetništvo: sposobnost pretvaranja ideja u aktivnosti kroz kreativnost, inovacije i poduzimanje rizika kao i sposobnost planiranja i upravljanja projektima

8. kulturna svijest i izražavanje: sposobnost da se cijeni kreativna važnost i ideja, iskustava i osjećaja u medijima poput glazbe, književnosti i vizualnih izvedbenih umjetnosti