Teaching of teachers

Učenje/poučavanje vrlo je dinamična pojava. Ono je podložno vremenu i prostoru i, imajući u vidu prije svega vremensku dimenziju, bitno se razlikuje po svojim oblicima i sadržaju. U tom kontekstu, uvjetno govoreći, možemo govoriti o "klasičnim" i "modernim" pristupima oblicima i modelima učenja i poučavanja. Vrlo je interesantno komparativno sučeljavanje ova dva pristupa te iznad svega interesantni su rezultati toga sučeljavanja.

Naime, učenje i poučavanje prije pola stoljeća, na primjer, i njihovi današnji suvremeni oblici, u mnogočemu razlikuju se premda im je ipak ostalo nešto zajedničko, a to je težnja za što boljim ishodima učenja i poučavanja. Naravno, mora se imati u vidu dinamika vremena i prostora, sve ubrzaniji tempo novih tehnologija općenito ali istovremeno i tehnološki napredak u procesima učenja i poučavanja. Upravo zbog svega ovoga, ali i zbog nezaustavljivog razvitka u ovim važnim procesima, LinguaNOVA nastoji pratiti suvremene trendove u učenju i poučavanju, pri čemu se u fokus stavlja učenik-polaznik kao subjekt nastavnog procesa, a osnovni je model interaktivno učenje koje, kako pokazuju rezultati zemalja koje preferiraju ovaj model, daje neusporedivo jače i brže rezultate. Posebno je to vidljivo, na primjer, u učenju stranih jezika ali i u svladavanju ostalih ključnih kompetencija. Pri tome potrebno je posebno naglasak staviti na individualni pristup svakom polazniku uzimajući u obzir njegove sveukupne kognitivne sposobnosti i karakteristike koje proizilaze iz njihove osnovne karakteristike kao vizualnih, auditivnih ili kinestetskih osobnosti (VAK model). LinguaNOVA u okviru ovoga programa priprema za nastavnike osnovnih i srednjih škola niz radionica u kojima će polaznici-nastavnici osnovnih i srednjih škola u interakciji ovladati znatno naprednijim alatima kojima će bitno unaprijediti svoj svakodnevni rad u razredu. Pozivamo stoga nastavnike osnovnih i srednjih škola da nam se priključe u ovom inspirativnom i vrlo bogatom programu.