Početak nastave u zimskom semestru: 26. rujna 2022. godine. 

Raspored sati

Naziv tečaja Raspored Početak nastave Kraj nastave
INDIVIDUALNI TEČAJ ENGLESKOGA (KONVERZACIJSKO-POSLOVNI) utorak i četvrtak: 15:30 - 17:00 22.11.2022 31.01.2023
INDIVIDUALNI TEČAJ ENGLESKOGA (KONVERZACIJSKO-POSLOVNI) utorak i četvrtak: 19:00 - 20:30 24.01.2023 23.02.2023
INDIVIDUALNI TEČAJ NJEMAČKOGA (OPĆI + POSLOVNI; POČETNI) ponedjeljak i srijeda: 19:00 - 20:30 09.01.2023 15.03.2023
TEČAJ MAĐARSKOGA (OPĆI; POČETNI; MALA GRUPA; INDIVIDUALNI NASTAVNI KONCEPT) subota: 15:00 - 18:30 21.01.2023 25.03.2023
TEČAJ NJEMAČKOGA (OPĆI; POČETNI; MALA GRUPA; INDIVIDUALNI NASTAVNI KONCEPT) ponedjeljak i srijeda: 17:15 - 18:45 06.02.2023 12.04.2023
TEČAJ NJEMAČKOGA (OPĆI; TREĆI STUPANJ; MALA GRUPA; INDIVIDUALNI NASTAVNI KONCEPT) utorak i četvrtak: 17:15 - 18:45 24.01.2023 30.03.2023