Početak nastave u ljetnom semestru: 11. ožujka 2022. godine. 

Raspored sati

Naziv tečaja Raspored Početak nastave Kraj nastave
INDIVIDUALNI TEČAJ ENGLESKOGA (OPĆI; SEDMI STUPANJ) srijeda i petak: 17:15 - 18:45 06.04.2022 24.06.2022
TEČAJ ENGLESKOGA (OPĆI; TREĆI STUPANJ; MALA GRUPA, INDIVIDUALNI NASTAVNI KONCEPT) utorak i četvrtak: 17:15 - 18:45 26.04.2022 07.07.2022
TEČAJ NJEMAČKOGA (OPĆI; POČETNI; MALA GRUPA; INDIVIDUALNI NASTAVNI KONCEPT) ponedjeljak: 17:30 - 19:00 i srijeda: 19:00 - 20:30 27.06.2022 31.08.2022
TEČAJ NJEMAČKOGA (OPĆI; POČETNI; MALA GRUPA; INDIVIDUALNI NASTAVNI KONCEPT) utorak i četvrtak: 19:00 - 20:30 31.05.2022 04.08.2022